eLearning Drosendorf

8. - 12. Feb. 2016 (Kursleitung: Dr. Walter Wliszczak)

8. - 12. Feb. 2016, Kursleitung: Viola Semper

15. - 19. Feb. 2016, Kursleitung: DI Peter Svetitsch

22. - 26. Feb. 2016, Kursleitung: Gabriele Erber, BEd

22. - 26. Feb. 2016, Kursleitung: Dr. Erich Poyntner

29. Feb. - 4. März 2016, Kursleitung: Mag. Gabriele Epp

"Von der realistischen Figur zur abstrakten Form - plastisch-skulpturales Gestalten mit Ton, Holz, Draht, Gips"

7. - 11. März 2016, Kursleitung: Mag. Juliane Lindlbauer, Alfred Nussbaumer

29. März - 2. April 2016, Kursleitung: Priv.-Doz. Dr. Hildegard Urban-Woldron, MAS, MSc

4. - 8. April 2016, Kursleitung: Gabriele Erber, BEd

25. - 29. April 2016, Kursleitung: Mag. Matthias Suske

9. - 13. Mai 2016, Kursleitung: Mag. Zsuzsanna Galambos