eLearning-Kurse für die Sommerakademie der Mittelstufe

Kursleitung: PD Dr. Hildegard Urban-Woldron, MAS, MSc

Kursleitung: Alfred Nussbaumer

Kursleitung: Mag. Jasmin Badr-Fischer, Dr. Melanie Mertz

Kursleitung: Michaela Konrad, Mag. Caroline Lotter

Kursleitung: Dipl.-HTL-Ing. Nicole Halanek

Kursleitung: Dr. Bernhard Hölzl, MMag. Rudolf Pölzer

Kurlseitung: DI Peter Svetitsch, Claudia Huber

Kursleitung: Dr. Walter Wliszczak